PROW (2014-2020)
"Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja "Stworzenie przedsiębiorstwa w branży produkcyjno-technologicznej Internet of Things" mającą na celu tworzenie i sprzedaż produktów (tj. czujników i aktuatorów) z segmentu Internet of Things (IoT). Końcowym elementem operacji jest sprzedaż produktów, współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.